Pestszentlőrinc, Pestszentimre

 
 
 
 
 
 
 
 
Helen Doron

A Helen Doron Oktatási Csoport célja, hogy alapjaiban frissítse fel a gyermek és ifjúsági oktatást az egész világon.

 


Helen Doron nyelvész, pedagógus több évtizedes fáradhatatlan munkájának köszönhetően a világ 35 országában, köztük 22 európai országban közel 2 millió gyermek beszél angolul, hála a Helen Doron English nyelvi fejlesztési programoknak.

Helen, élete során anyaként és pedagógusként is, mindig a tökéletességet kereste maga, gyermekei és tanítványai számára, és mindig nyitott volt az új módszerek iránt.


Saját lánya hegedűórái segítették hozzá, hogy felfedezze a hegedűtanulásnál alkalmazott Suzuki módszert. A Suzuki módszer úgy tanítja a kisgyermekeket zenére, hogy az elsajátítandó dallamokat otthon minden nap újra és újra hallgatják a gyerekek. A zenefoglalkozásokon a tanár pedig megmutatja a nekik, hogyan kell a zenét eljátszani. Kezdetben a gyerekeknek nem kell tudni kottát olvasni. Dr. Suzuki ezt a zenetanítás “anyanyelvi módszer”-ének nevezi, mivel a gyermek megtanul a “zene nyelvén beszélni”, még mielőtt megtanulná azt elolvasni.

A Helen Doron Early English ugyanezen az alapelven nyugszik.
1985-ben Helen ihletet merített ebből az elgondolásból, és kifejlesztette a saját anyanyelv-módszerét az angol nyelv második nyelvként történő tanítására.
Elkezdett kis gyermekcsoportokat tanítani. Ezek a korai kurzusok kimagaslóan sikeresek voltak, a módszer egyre népszerűbb lett, és azóta világszerte számtalan gyermek életének vált részévé.

Módszertanának alappillére, alapkövetelménye a korai nyelvoktatás, mint tudományág részletekbe menő magas szakmai ismerete. Lépésről-lépésre felépített tananyagai 3 hónapos kortól 19 éves korig kínálnak élmény- és tevékenységközpontú az összes érzékszervet megmozgató izgalmas angolórákat. A tanárokkal szemben elvárt magas szakmai követelményrendszernek való megfelelést a tanároknak tartott konferenciákkal, szemináriumokkal, workshopokkal valamint minden egyes kurzushoz óráról-órára! kidolgozott tanári kézikönyvekkel, és szemléltetőeszközökkel segíti.

Jelenleg Helen 26 tanárképző tanárral dolgozik együtt, akik különböző tudományterületekről érkezvén -nyelvészek, pszichológusok, pedagógusok- maguk is aktív HD tanárok, és akikkel a gyermekek életkori sajátosságait, a fejlődéslélektant figyelembe véve újabb és újabb tananyagokat, programokat fejleszt. Tananyagaiban az angol nyelv eredményes elsajátítása mellet fontos szerepet kap a nyelv eszközével való nevelés, a gyermekek személyiségének- és a világról való tudásának gazdagítása. Ökoprogram és természetvédelem, mesejáték és színjátszás, brit pantomim és világkörüli utazás, kreativitásra, és nyitottságra nevelés, és még sok-sok más, amik mind a Helen Doron tananyagok részét képezik.

A Helen Doron Oktatási Csoport célja, hogy alapjaiban frissítse fel a gyermek és ifjúsági oktatást az egész világon. Figyelembe véve a gyermekek hatékony tanulási mechanizmusait, személyiség és tevékenység központú pedagógiánkkal, azt szeretnénk elérni, hogy gyermekeink minél inkább kihasználhassák még rejtett és már felszínre került képességeiket.
A gyermekkori fejlődést gondoskodással és szakértelemmel, kreativitással és állandó újításokkal bátorítjuk és támogatjuk.